Več iz kategorije: AKTUALNO
Več iz kategorije: IZVAJANJE PROJEKTOV
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino na spletni strani LAS Dolenjska in Bela krajina je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina, ki jo zastopa vodilni partner Razvojni center Novo mesto d.o.o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.