Dan LAS DBK Črnomelj

Dan LAS DBK Črnomelj

Preteklo soboto je v Črnomlju ponovno potekal sejem vzajemnosti in kreativnih idej Smnj‐na‐plac!, ki je tokrat skupaj z Lokalno akcijsko skupino Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK) raziskoval možnosti za razvoj blagovne znamke, ki bi povezala belokranjske proizvode. Mladim belokranjskim rokodelcem, umetnikom in ustvarjalcem so se na stojnicah tokrat pridružili predstavniki uspešno izpeljanih projektov Leader treh belokranjskih občin in Krajinskega parka Kolpa, o možnostih realizacije njihovih idej s pomočjo sredstev Evropske unije pa so lahko obiskovalci izvedeli več na informativni stojnici LAS DBK. Največ se lahko naučimo iz primerov dobrih praks Ta je na predavanju predstavila rezultate programa Leader ter možnosti financiranja s pomočjo novega programa CLLD v obdobju od leta 2014 do 2020. Predavanju je sledil posvet o možnostih vzpostavitve zadružništva v Beli krajini, na katerem je svoje izkušnje z udeleženci delila zadruga Jarina, ki deluje kot vezni člen med pridelovalci, predelovalci in odjemalci. Izkazalo se je, da je tudi med Belokranjci precejšnje zanimanje za povezovanje v zadruge in skupen nastop na tržišču, alternativen način povezovanja pa je z degustacijo in predavanjem predstavil še uspešen projekt Dobrote Dolenjske, ki je pod skupno blagovno znamko združil podjetne posameznike s področja lokalne samooskrbe. Obiskovalci prireditve so izvedeli, kako so se lotili povezovanja, trženja, birokracije in ostalih ovir na poti do uspeha in s tem dobili izhodišča za razvoj ideje o skupni blagovne znamke Dobrote Bele krajine.

Več