LAS DBK - Javni poziv 2011

LAS DBK Javni poziv 2011

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) vabi k oddaji Idejnih predlogov projektov I. faza za sofinanciranje iz sredstev Leader, 4. osi EKSRP za izvajanje lokalne razvojne strategije 2011.
Do sofinanciranja iz sredstev Leader so upravičeni projekti, ki prispevajo k razvoju podeželja v skladu z izdelano lokalno razvojno strategijo.
Predmet podpore bodo:

  • inovativni projekti – predstavljati morajo novost v regiji
  • partnerski projekti – pri izvedbi projekta morata sodelovati vsaj dva partnerja
  • projekti z učinkom za širše območje lokalne akcijske skupine
  • več sektorski projekti – povezava turizma, kmetijstva, izobraževanja…
  • kombinirani projekti z vključenimi manjšimi investicijami (gradnja, nakup opreme)
  • projekti morajo zagotavljati trajnosti izvajanja tudi po preteku financiranja iz EU in lokalnih virov.


Vrednost projekta: najmanj 20.000 EUR (brez DDV), največ 80.000 EUR (brez DDV).
Višina sofinanciranja iz sredstev Leader in LAS DBK: odvisno od tipa projekta .
Rok za oddajo I. faze: 06.09.2010 do 12.00 ure.
Najvišje ocenjeni projekti bodo pozvani k pripravi Idejnega predloga II. faza.
LAS si pridrži pravico, da v primeru sprememb izvajanja Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. Osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenija za obdobje 2007 – 2013 v letih 2010 - 2013 (zadnja sprememba 21.05.2010) spremeni pogoje javnega poziva oz. prekine njegovo izvjanje do uskladitve organizacijske in izvedbene strukture LAS z zahtevami MKGP.
Obrazec Javni poziv za sofinanciranje projektov iz sredstev LAS Dolenjska
in Bela krajina za leto 2011 z vso potrebno dokumentacijo se nahaja tudi na
spletni strani www.rc-nm.si.
Delavnica za predstavitev razpisa in pripravo projektov Leader bo:
• za območje Dolenjske: 13.07.2010 ob 12.00 uri, Podjetniški inkubator
Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
• za območje Bele krajine: 15.07.2010 ob 10.00 uri, Restavracija Štajdohar, Kanižarica 41G, 8340 Črnomelj.

Več:

Javni poziv 2011 (pdf, 304,3 KB)

Navodila LAS DBK (pdf, 514,6 KB)

Idejni predlog-Prijava na 1. fazo, izbor 2011 (doc, 602,5 KB)


Nazaj na: Novice