LAS DBK - Obvestilo: ODLOČBA LIN 2010

LAS DBK Obvestilo ODLOČBA LIN 2010

Obveščamo vas, da smo dne 06.09.2010, prejeli Odločbo o potrditvi LIN 2010, št. 33151-12/2008/151, s katero je potrjen predviden začetek in zaključek izvajanja projektov, ter datum vlaganja zahtevka na Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Projektom, opredeljenim v letnem izvedbenem načrtu, so s to odločbo dodeljena tudi sredstva za izvedbo projektov.


Nazaj na: Novice