Javni razpisi MKGP

JR MKGP, objava v Ur.l. dne, 18.06.2010: