Letni izvedbeni načrt

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim LAS določi projekte, ki sledijo prednostnim nalogam lokalne razvojne strategije (LRS). Med drugim določi še časovno obdobje, v katerem bo porabila finančna sredstva, ki ji za posamezno leto pripadajo. Ena izmed nalog Organa odločanja, je letno pošiljanje izbora projektov (LIN), ki se bodo na območju izvajali s pomočjo sredstev Leader, v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Oddajajo se v rokih in v kolikor je LIN nepopoln, MKGP pošlje Poziv na dopolnitev/uskladitev letnega izvedbenega načrta. Organ upravljanja mora o zahtevanih dopolnitvah takoj obvestiti nosilce projektov, kjer se ugotovi do kam sežejo dopolnitve vsebin in finančnih konstrukcij projektov. Organ upravljanja, nato v sodelovanju z nosilci projektov, pripravi pojasnilo k LIN-u ter ga s popravki ponovno pošlje v pregled na MKGP. Ko LAS Dolenjska in Bela krajina prejme Odločbo o potrditvil LIN za izvedbo projektov za določeno leto, postane LAS DBK upravičena do koriščenja finančnih sredstev ukrepov LEADER, za projekte zajete v LIN-u določenega leta.

Letni izvedbeni načrti: