Projekti

LIN LAS DBK, za koriščenje finančnih sredstev 2010:

 1. Genska banka stare sadne sorte
 2. Živali šentjernejskega polja
 3. Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture (pdf, 1,5 MB)
 4. Zgodbe iz skrinje (pdf, 335,8 KB)
 5. Inštitut za trajnostno upravljanje podeželja (pdf, 182,1 KB)
 1. Kulinarika DBK (pdf, 280,5 KB)
 2. Brusniška hrustavka (pdf, 1,1 MB)
 3. Z revitalizacijo mlinov do zelene energije (pdf, 1,7 MB)
 4. Nadaljevanje projekta "Turizem v zidanicah" - 2. faza (pdf, 878,1 KB)
 5. Lončena posoda v sodobni kuhinji (pdf, 148,6 KB)
 6. Oglarstvo v preteklosti za prihodnost (pdf, 2,5 MB)

LIN LAS DBK, za koriščenje finančnih sredstev 2009:

 1. Obnova planinskega doma pri gospodični
 2. Praznik dneva kolin DBK
 3. Vzpostavitev oskrbnih točk (pdf, 6,6 MB)
 4. Družabno življenje nekdaj in danes
 5. Spominki DBK
 6. Revitalizacija belokranjskih steljnikov
 7. Mreža regionalnih muzejev na prostem
 8. Trebanjski koš - podeželjski turistični šopek
 9. Info mreža za podeželje DBK

LIN LAS DBK, za koriščenje finančnih sredstev 2008:

 1. Pospeševanje investicij v obnovljene vire energije na podeželju 2008, 2009
 2. Od kmeta, kmetice do podjetnika, podjetnice
 3. Obnova tradicionalne stavbne dediščine na podeželju z možnostjo razvoja stacionarnega turizma
 4. Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma DBK:
 5. Promocijski kotiček DBK
 6. Ohranjanje etnološke raznolikosti podeželja
 7. Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone pasme kranjske sivke
 8. Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev (pdf, 1,4 MB)