Upravljanje LAS DBK

LAS za potrebe izvajanja vseh administrativnih, tehničnih in finančnih opravil povezanih z delom LAS in črpanjem sredstev iz programa Leader v obdobju 2007-2013 pooblasti Organ upravljanja. Slednji mora biti kadrovsko in tehnično usposobljen za vodenje projektov in projektni management ter za finančno spremljavo projektov. Skrbi za učinkovito in nemoteno delovanje LAS, kjer med drugim opravlja nalogo letnega pripravljanja finančnih in vsebinskih poročil o napredku izvajanja lokalne razvojne strategije (LRS).