Delavnice

DELAVNICE, OKROGLE MIZE in SESTANKI


ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva

Občina

Kraj

Datum in ura

ČRNOMELJ

Podjetniški inkubator Bele krajine - Poslovna hiša STRATUS

v četrtek, 18. 1. 2018,

ob 10.00 uri

METLIKA

Mladinski center Metlika

v torek, 23. 1. 2018,

ob 10.00 uri

SEMIČ

sejna soba Kulturnega centra Semič

v sredo, 31. 1.2018,

ob 17.00 uri

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslov LAS DBK www.las-dbk.si ali v Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, telefon: 040 814 582 ali v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., kontaktni osebi: Tina Štefanič in Jožica Povše, telefon: 07 33 72 980.

POVEZAVA


IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE JAVNEGA POZIVA LAS DBK 2016

delavnice

Prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti: tina.stefanic@rc-nm.si ali po telefonu 07 60 00 993.


Na območju LAS DBK v letu 2016 poteka animacija širše javnosti za ustvarjanje projektnih idej in partnerstev.