(ZAKLJUČEN) 2. JAVNI POZIV_ESRR

 ZAKLJUČEN 2 JAVNI POZIV ESRR

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Datum objave: petek, 22. 12. 2017

Rok za oddajo vlog: četrtek, 29. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 108.765,72 EUR in od tega. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [26. 3. 2018].


Razpisna dokumentacija:
1. Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina, SPREMEMBE
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
4. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA 1: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica 1
- PRILOGA 2: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica 2
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Vzorec pogodbe z MGRT
8. Oprema ovojnice (.doc): OVOJNICA


Drugi dokumenti:
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust 2015; krajša verzija LAS DBK, oktober 2017
- BROŠURA: Povzetek strategije


ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva

Občina

Kraj

Datum in ura

ČRNOMELJ

 

Podjetniški inkubator Bele krajine - Poslovna hiša STRATUS

v četrtek, 18. 1. 2018,

ob 10.00 uri

METLIKA

 

Mladinski center Metlika

v torek, 23. 1. 2018,

ob 10.00 uri

SEMIČ

 

sejna soba Kulturnega centra Semič

v sredo, 31. 1.2018,

ob 17.00 uri

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslov LAS DBK www.las-dbk.si ali v Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, telefon: 040 814 582 ali v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., kontaktni osebi: Tina Štefanič in Jožica Povše, telefon: 07 33 72 980.

POVEZAVA

 


GRADIVO z DELAVNIC:

OSNOVNE INFORMACIJE_2. JAVNI POZIV

PRIPRAVA PROJEKTA_2. JAVNI POZIV

 


 

 

 


Nazaj na: Novice