(ZAKLJUČEN) 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016

 ZAKLJUČEN 1 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016

Datum objave: torek, 8. 11. 2016

Rok za oddajo vlog: petek, 10. 2. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ali ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 1.519.940,00 EUR in od tega: 964.340,00 EUR iz sredstev EKSRP ter 555.600,00 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRP in ESRR znaša, do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge [5. 2. 2017].


Dokumenti:
- Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina, SPREMEMBE (22.12.2016)
- Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij LAS DBK 2016 (.pdf): Navodila prijaviteljem
- Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica
- PRILOGA: Obrazec 1, 2 in 3-za podjetja (.doc): Obrazec 1,2 in 3
- NOVO!!!: Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP): Navodila, PRILOGA 1: Časovnica
- Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (.pdf): Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
- Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog (.pdf): Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK


Drugi dokumenti:
- Primer izpolnjene finančne preglednice
- Vzorec pogodbe o pravicah in obveznostih pri izvajanju operacije sofinancirane iz sredstev CLLD LAS DBK
- BROŠURA: Povzetek strategije
- NOVO!: Pomoč pri razdelavi ideje operacije

DELAVNICE GRADIVO: Predstavitev CLLD in Javnega poziva

NOVO!!! VPRAŠANJA in ODGOVORI: Odgovori KO CLLD, Odgovori LAS DBK, dop. 7.2.2017


IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE JAVNEGA POZIVA LAS DBK 2016:
Delavnice za predstavitev javnega razpisa:

DATUM

URA

LOKACIJA

sreda, 16. 11. 2016

17.00

Metlika, Mladinski center

četrtek, 17. 11. 2016

17.00

Novo mesto, Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma

ponedeljek, 21. 11. 2016

17.00

Šentjernej, sejna soba Občine

sreda 23. 11. 2016

11.00

Semič, Kulturni center

sreda, 30. 11. 2016

17.00

Mokronog-Trebelno, avla Kulturnega doma


Delavnici za pomoč pri izpolnjevanju vlog:

DATUM

URA

LOKACIJA

sreda, 14. 12. 2016

17.00

Črnomelj, Podjetniški inkubator Bela krajina (Poslovna hiša Stratus)

sreda, 21. 12. 2016

16.00

Bela Cerkev (Šmarješke Toplice), Hiša žive dediščine

 


Prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti: tina.stefanic@rc-nm.si ali po telefonu 07 60 00 993.


Nazaj na: Novice