Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LAS DBK

Vodilni partner:
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Podbreznik 15
8000 Novo mesto
E: lasdbk@rc-nm.si

Svetovanje:

Vodja izvajanja pristopa CLLD na območju LAS DBK:

JOŽICA POVŠE
M: 041 317 177
E: jozica.povse@rc-nm.si

Sodelavci:

TINA ŠTEFANIČ
M: 040 957 899
E: tina.stefanic@rc-nm.si


MOJCA BERCKO KRALJ
M: 031 255 886
E: mojca.bercko.kralj@rc-nm.si

 

ekipa_las

 


BOJANA ŠPRAJCER
RIC Bela krajina - partnerska institucija
Ulica na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj
M: 040 814 582
E: bojana.sprajcer@ric-belakrajina.si