2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine

2 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v petek, 22. decembra 2017, objavila drugi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do četrtka, 15. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). SPREMEMBE - podaljšanje roka!

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR in EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 427.328,97 EUR; od tega: 318.563,25 EUR iz sredstev EKSRP ter 108.765,72 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRP in ESRR znaša, do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [12. 3. 2018].

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavah:

2. JAVNI POZIV_EKSRP

2. JAVNI POZIV_ESRR

 


ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva

Občina

Kraj

Datum in ura

ČRNOMELJ

 

Podjetniški inkubator Bele krajine - Poslovna hiša STRATUS

v četrtek, 18. 1. 2018,

ob 10.00 uri

METLIKA

 

Mladinski center Metlika

v torek, 23. 1. 2018,

ob 10.00 uri

SEMIČ

 

sejna soba Kulturnega centra Semič

v sredo, 31. 1.2018,

ob 17.00 uri

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslov LAS DBK www.las-dbk.si ali v Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, telefon: 040 814 582 ali v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., kontaktni osebi: Tina Štefanič in Jožica Povše, telefon: 07 33 72 980.

POVEZAVA


Nazaj na: Novice