3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

3 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v petek, 4. januarja 2019, objavila tretji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do petka, 22. 3. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.). 

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS DBK in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 644.966,28 EUR iz sredstev EKSRP. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 957 899 (Tina Štefanič), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [19. 3. 2019].
 


Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: 

3. JAVNI POZIV_EKSRPANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 3. javnega poziva: 

DATUM

KRAJ

URA

Torek, 22. 1. 2019

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

12. uri

Četrtek, 24. 1. 2019

Dežela kozolcev, Šentrupert 5, Šentrupert

12. uri

Torek, 5. 2 . 2019

Poslovna hiša Stratus,  RIC Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

12. uri


Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Na želeno delavnico se prijavite na e-naslov tina.stefanic@rc-nm.si.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomo individualno pomagali pri razvoju vaše projektne ideje oz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog.  

VABILO na delavnice 
 


Gradivo z delavnic: OSNOVNE INFORMACIJE_3. JAVNI POZIV in PRIPRAVA PROJEKTA 

OKVIR za PRIPRAVO PROJEKTA

 clld_leader_eksrp


 


Nazaj na: Novice