6. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

6 JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v sredo, 2. december 2020, objavila šesti javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Javni poziv bo odprt do petka, 29. 1. 2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.).

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina ter se bodo izvajale znotraj upravičenih naselij.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 209.554,49 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 031 255 886 (Mojca Bercko Kralj), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge 26. 1. 2021 - do 15. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja.

Organizirali bomo tudi webinar, 15. 12. 2020, kjer bomo predstavili javni poziv oz. tematsko področje ter vsebino razpisanih ukrepov.


Razpisana dokumentacija je na voljo na povezavi:

6. JAVNI POZIV_ESRR

 


Nazaj na: Novice