Aktivnosti projekta Oživitev kozolcev

Aktivnosti projekta Oživitev kozolcev

Projekt Oživitev kozolcev, katerega nosilka je Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o., partnerji pa Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Turistično društvo Šentrupert in občina Šentrupert, septembra organizira delavnice za prebivalce šestih občin z namenom aktivacije lokalnega potenciala. Delavnica Uporabno tesanje danes je bila uspešno izvedena 3. 6. 2018, zaradi počitnic pa bodo ostale delavnice izvedene septembra. Člani Etno družabnega društva Draga pri Šentrupertu, so na delavnici o tesanju prikazali načine obdelave lesa in predstavili postopek postavitve kozolca, v drugem delu pa so bili predstavljeni sodobnejši načini obdelave lesa. Udeleženci delavnice so z velikim zanimanjem spremljali vse aktivnosti in sodelovali pri tesanju.

V Deželi kozolcev bodo v nedeljo, 9. septembra 2018, organizirane naslednje delavnice: Uporaba potencialov kulturne dediščine, Lesne vrste in zveze, Uporabnost zdravilnih rastlin v vsakdanjem življenju, Izdelava prehranskih izdelkov z zelišči, Igre naših babic in dedkov in Izdelava igrač. V torek, 11. septembra 2018, bo izvedena delavnica Razvoj lokalnih potencialov.

Člani projekta so čez poletje aktivno zbirali stare igre za oblikovanje novega turističnega programa Z igro v preteklost, ter originale in replike tradicionalnih orodij za postavitev razstave o starih kmečkih orodjih Orodja preteklosti, ki bo predstavljena pod dvema kozolcema. Za turistični program Čutna pot zdravilnih rastlin, ki bo vključeval vodene sprehode med zdravilnimi zelišči in izvedbo izobraževanj, povezanih s poznavanjem in uporabo zdravilnih zelišč, so popisali obstoječe zdravilne rastline na območju muzeja in proučili njihovo uporabnost. Za izvedbo tretjega turističnega programa Doživeti kozolce bo v drugi fazi projekta do 15. 7. 2019 oblikovana inovativna digitalna predstavitev vdevanja sena.

Glavni cilj projekta je ustvariti tri inovativne turistične programe Dežele kozolcev, temelječe na danosti lokalnega okolja, tj. lesni stavbeni dediščini, dediščini kulture prehranjevanja, uporabe zdravilnih rastlin in na obujanju kmečkih otroških iger. S promoviranjem turističnih programov, v katere vključujemo lokalno prebivalstvo, želimo poskrbeti, da se bojo obiskovalcev vračali v Deželo kozolcev.


Nazaj na: Izvajanje projektov