Aktivnosti v naravi - Krajinski park Lahinja

Aktivnosti v naravi Krajinski park Lahinja

V obdobju omejenih stikov lahko svoj čas izkoristimo koristno, predvsem z aktivnostmi v naravi in odkrivanjem svojega lastnega prostora, skupaj z družino ali samim seboj. To obdobje je odlično za raziskovanje še ne obiskanih krajev v svoji občini ob tem pa dodatno krepimo svojo lokalno identiteto na katero velikokrat pozabljamo. V tem obdobju lahko svoj čas namenite raziskovanju zavarovanih območjih, ki obsegajo kar velik delež  našega območja.  Na območju občine Črnomelj je poleg Krajinskega parka Kolpa, ki zajema velik del obrečnega prostora reke Kolpe, je tukaj tudi manjše zavarovano območje v osrednjem delu občine, Krajinski park Lahinja. Za park je značilen preplet naravne in kulturne krajine ter izrazit kontrast med krasom in večjimi območji stalne ali občasne prisotnosti vode. V nasprotju z večino Bele krajine je v parku prevladujoči naravni element voda, v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave, rastline ter živalske vrste.

S pomočjo sredstev programa LEADER oz. CLLD je bil v Krajinskem parku Lahinja omogočen ponovni stik naravne in kulturne dediščine z obiskovalci parka. Skozi projekta »Interpretacija naravne in kulturne dediščine v KP Lahinja« in »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi« imajo sedaj obiskovalci parka možnost boljšega razumevanja naravne in kulturne dediščine, ki se pojavljajta v parku ter raziskovanje skritega sveta mokrotnih travnikov.

Obiskovalci se po Krajinskem parku lahko sprehajajo po urejenih peš poteh, ki vodijo do pomembnih naravnih vrednot in do različnih elementov kulturne dediščine. Celotna pot je dolga približno 3h in je primerna tudi za najmlajše. Otroci bodo posebno veseli interaktivnih tabel, ki na igriv način predstavijo različne voden vire, jame, živali in posebne rastline, ki sestavljajo Krajinski park Lahinja. Z letošnjim letom lahko skozi leseni podest vstopite tudi v izjemni svet mokrotnih travnikov, ki ga sestavljata pester živalski in rastlinski svet in ga lahko opazujete skozi odprtine ptičje opazovalnice

Krajinski park Lahinja bo tudi v letošnjem letu še naprej iskal tesen stik z obiskovalci parka in varovanjem narave. Pripravljamo številne novosti, ki bodo spodbujale k ozaveščanju pomembnosti tega območja, ne le za občino Črnomlja, temveč tudi za celotno območje LAS Dolenjske in Bele krajine in z veseljem pričakujemo obiskovalce vseh generacij. 

Za lažji obisk parka prilagamo tudi karto območja s katero boste v Krajinskem parku Lahinja našli vse pomembne točke in rešili vse uganke, ki se skrivajo ob poti.

Vabimo vas, da si park ogledate bodisi v lastni režiji ali s strokovnim vodstvom. 


Za več informacij: 


Pripravila: Martina Auguštin, RIC Bela krajina 
Foto: Tina Štefanič, RC Novo mesto


Nazaj na: Izvajanje projektov