ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 4. javnega poziva ESRR

ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 4 javnega poziva ESRR

S ciljem pridobiti čim boljše projektne ideje in izpolnjene vloge, bodo izvedene animacijske delavnice za razvoj projektnih idej in ustvarjanje partnerstev za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS DBK – pristop CLLD.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomo individualno pomagali pri razvoju vaše projektne ideje oz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog.  

 

Vabilo na delavnico. Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Na želeno delavnico se prijavite na e-naslov anja.jakse@rc-nm.si.


 

Razpored ANIMACIJSKIH DELAVNIC za razvoj projektnih idej v okviru 4. javnega poziva ESRR:

DATUM

KRAJ

URA

Sreda, 8. 5. 2019

Občina Mirna,

Glavna cesta 28, 8233 Mirna

Ob 12. uri

Petek, 10. 5. 2019

Podjetniški inkubator Podbreznik,

Podbreznik 15, Novo mesto

Ob 12. uri

Torek, 14. 5. 2019

Mladinski center Metlika,

Cesta bratstva in enotnosti 43, 8330 Metlika

Ob 12. uri

 


Nazaj na: Novice