Center za ohranjanje kulturne dediščine, 09.06.2013

šentr

Šentrupert te dni praznuje svoj občinski praznik, ki bo letos še posebej bogato zaznamovan. V sklopu številnih prireditev bosta uradno odprti dve veliki pridobitvi za Šentrupert: prvi muzej na prostem s kozolci Dežela kozolcev in Center za ohranjanje kulturne dediščine. Slednji se nahaja v neposredni bližini muzeja Dežela kozolcev in predstavlja enega od treh sklopov muzeja (poleg samega muzeja s kozolci in mreže na mestu ohranjenih objektov).

Center za ohranjanje kulturne dediščine (COKD) bo uradno odprt v nedeljo, 9. junija 2013, ob 11. uri s kulturno prireditvijo in koncertom Občinskega pihalnega orkestra sv. Rupert. Odprtje centra bosta obogatili še prireditvi »Življenje nekoč« in »Koncert ljudska pesem«. Prireditev Življenje nekoč bo približala način življenja in dela naših babic in dedkov in si jo boste lahko ogledali v Deželi kozolcev ob 14. uri. V njen bodo sodelovali Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu, ki bo prikazalo ročno tesanje in obdelavo lesa, Društvo podeželskih žena in deklet Šentrupertske šmarnice, ki bodo prikazovale dela gospodinj v zimskem času (kvačkanje, štrikanje, prebiranje fižola, …) in Turistično društvo Šentrupert, ki bo predstavilo način nekdanjega življenja vaščanov Slovenske vasi, po kateri je nastala tudi knjiga. Ljubitelji ljudske glasbe boste lahko uživali v koncertu Ljudska pesem, ki bo ob 17. uri, prav tako v Deželi kozolcev. Izročilo ljudskih pesmi bodo predstavili Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert, Ženski pevski zbor Šentrupert in Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert.

 

Lepo vabljeni v Šentrupert. Vstop prost.             

 

Turistično društvo ŠentrupertProjekt „Center za ohranjanje kulturne dediščine“ je del NIP Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. Osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Nosilec projekta je Občina Šentrupert.  Nazaj na: Novice