CLLD - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Lotopi Leader

V torek, 10.09.2013, je bilo v Novem mestu organizirano srečanje s predstavniki regionalnih razvojnih agencij na temo izvajanja programa CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v obdobju 2014 – 2020. Sestanek je bil sklican s ciljem, da regionalne razvojne agencije program CLLD prepoznajo kot pomembno orodje za izvajanja manjših infrastrukturnih in socialnih projektov na podeželju in ga umestijo  v svoje regionalne razvojne programe.  Program CLLD bo RRA GIZ umestila tudi na listo prioritetnih programov nacionalnega  pomena o katerih se bo v nadaljevanju pogajala z MGRT. Predvideno je, da bodo program CLLD v NFP izvajale lokalne akcijske skupine. 

 


Nazaj na: Novice