Črna človeška ribica opozarja

Črna človeška ribica opozarja

V sredo, 17. 6. 2020, je v Jelševniku potekala zaključna aktivnost v okviru projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, financiranega iz sredstev EKSRP. Z ureditvijo novega Infocentra o črni človeški ribici, želijo snovalci projekta obiskovalce ozavestiti o pomenu endemične črne človeške ribice in okoljskih stiskah s katerimi se sooča plitvi belokranjski kras. 

Udeleženci dogodka so si pod strokovnim vodenjem predstavnikov Zavoda za varstvo narave in ogledali novo nastali Infocenter, črnomaljski gimnazijci so predstavili raziskovalno nalogo o črnem močerilu, RIC Bela krajina pa nove priložnosti v turizmu, ki jih je Bela krajina pridobila z realizacijo projekta.

V nadaljevanju je potekala razprava pod moderatorstvom prof. dr. Dušana Pluta. Udeleženci okrogle mize so opozorili na veliko onesnaževanje podzemnih voda zaradi pretiranega gnojenja okoliških njiv in kemijskega zatiranja škodljivcev. Osnovno sporočilo srečanja je bilo, da morata država in lokalna skupnost nemudoma pristopiti k reševanju okoljske problematike, saj zaradi onesnaževanja tamkajšnjih voda, ni ogrožen le obstoj človeške ribica, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev.

 

Ostali prispevki o dogodku:

 


Foto: Tina Štefanič

Nazaj na: Izvajanje projektov