Delovni obisk LAS DBK v Čakovcu za pripravo projektov sodelovanja

Delovni obisk LAS DBK v Čakovcu za pripravo projektov sodelovanja

Predstavnica LAS DBK se je na povabilo Doma starejših občanov Novo mesto in Rdečega križa Novo mesto udeležila delovnega srečanja s socialnimi organizacijami iz mesta Čakovec na Hrvaškem. Cilj delovnega srečanja je bilo sodelovanje pri pripravi projektov sodelovanja, saj se institucije tako na hrvaški kot slovenski strani srečujejo z isto problematiko, pomankanje kadra za izvajanje oskrbe starejših tako v domovih za starejše občane kot v izven domske oskrbe, pa tudi po vse večjih potrebah po izvajanju socialnih programov na področju reševanja problematike brezdomcev, otrok iz ogroženih družin in socialne aktivacije ranljivih ciljnih skupin. Kot primer dobre prakse so hrvaški kolegi predstavili Dom za brezdomce v Čakovcu, zgrajen s pomočjo sofinanciranja iz sredstev ESRR, ki poleg nastanitev omogoča tudi izvajanje ostalih vsebin (kuhanje obrokov za socialne ogrožene, bivalna enota za zlorabljene otroke, samooskrbni vrt). Vsebine nameravajo v nadaljevanju nadgraditi z ustanovitvijo socialnega podjetja - obrat za predelavo zelišč. O prodaji izdelkov se že dogovarjajo z Lidlom. Delovno srečanje je bilo zaključeno z dogovorom o pripravi pisma o nameri za prijavo na razpise čezmejnega sodelovanja, ki ga bodo partnerji podpisali na naslednjem delovnem srečanju v Novem mestu.


 


Nazaj na: Novice