Dogajanja na Medgeneracijskem vrtu

Dogajanja na Medgeneracijskem vrtu

Tudi mi zelo pogrešamo dogodke naših projektov na terenu in se veselimo ponovnega druženja vseh generacij.

 

  • Kmalu se bomo družili tudi v Medgeneracijskem vrtu Črnomelj, kjer so s projektom preuredili javno površino v vrt z novo opremo
  • Z delavnicami in drugimi dogodki v času operacije ustvarjajo pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi in spodbujajo medgeneracijsko druženje in učenje.

 

Konkretne aktivnosti projekta:

- ureditev medgeneracijskega vrta, postavitev in igral in vzdrževanje vrta,
- priprava, izvedba in spremljanje delavnic in dogodkov
- promocija medgeneracijskega vrta in aktivnosti ter informiranje in obveščanje javnosti.

Pričakovani rezultati operacije:

  1. Večja socialna vključenost ranljivih skupin
  2. Večje število dogodkov za mlade in osebe s posebnimi potrebami
  3. Povečana ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega sodelovanja
  4. Višja raven zavedanja o pomembnosti ohranjanja okolja
  5. Dvig ozaveščenosti o pomenu sobivanja z naravo
  6. Zagotovljen prostor za neformalno druženje in aktivno preživljanje prostega časa v naravi ter s tem dvig kvalitete življenja

 

V okviru projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so partnerji ustvarili videoposnetek utrinkov medgeneracijskega dogajanja na vrtu. Bravo! 


Ogled videoposnetka na POVEZAVI. 


Partnerji v projektu: ZIK Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Mladinski Center Bit. 

Več o projektu na spletni strani: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/medgeneracijski-vrt/


 


Nazaj na: Izvajanje projektov