Ekološka pridelava se mora zvišati na 25 odstotkov

Foto ekološka kmetija Trdič Krasinec

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je posredovalo v javno razpravo Osnutek akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK). Akcijski načrt vključuje 14 strateških ciljev in ukrepe za dosego le teh ciljev. Strateški cilji so zelo ambiciozno zastavljeni. Zanimivejši cilji, ki jih bomo morale upoštevati tudi lokalne akcijske skupine pri pripravi lokalnih razvojnih strategij:

  • Doseči 10 % delež ekoloških kmetij (trenutno 5,4 %), 20 % delež ekoloških KZU (trenutno 11 %), 3 % delež ekoloških čebelarjev (trenutno 1 %), 30 % delež ekoloških turističnih kmetij (trenutno 24 %), 25 certificiranih obratov javne prehrane (trenutno 14).
  • Povečati obseg oz. delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na najmanj 30 % (trenutno 16 %).k
  • Povečati obseg oz. delež ekoloških kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih na najmanj 25 % (trenutno 11 %) ter območjih varovane narave (zavarovana območja in Natura 2000) na najmanj 30 % (trenutno 15 %).
  • Povečati delež slovenskih ekoloških živil na trgu. Povečati delež ekoloških živil v javnih zavodih na 20 %.

Zadnji cilj se neposredno navezuje na predlog Zakona o kmetijstvu, ki v spremembah in dopolnitvah obstoječega Zakona predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju.

Z zastavljenimi cilji se Akcijski načrt približuje k Akcijskemu načrtu za razvoj ekološke pridelave, ki ga je Evropska komisija predstavila 25. marca. V njem EK načrtuje, da se obseg ekološke pridelave do leta 2030, zviša na 25 odstotkov kmetijskih zemljišč ter da se znatno poviša raven ekološke akvakulture.

 

Osnutek akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK): POVEZAVA.


Foto: Ekološka kmetija Trdič, Krasinec 

Nazaj na: Novice