Izvajanje programa CLLD po 2020

Izvajanje programa CLLD po 2020

Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije, bo danes, 18. 10. 2018, v imenu Lokalnih akcijskih skupin, ki so članice Društva za razvoj slovenskega podeželja predstavil 
izhodišča in predloge za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020. Predstavitev bo potekala v Podčetrtku v okviru dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018 "Izzivi regionalnega razvoja". 

Ključni predlogi: 

  • Vključitev Evropskega socialnega sklada v program CLLD
  • Združiti upravljanje CLLD v enem organu upravljanja
  • Vzpostaviti skupni plačilni organ
  • 50% predfinanciranje projektov ob odobritvah/pogodbah
  • Sodelovanje predstavnika LAS v Koordinacijskem odboru CLLD
  • Poenostavljena shema za male projekte do 5.000 €
  • Izločitev CLLD iz pravil strukturnih skladov (vrnitev k izvornemu programu LEADER)

Celoten dokument na POVEZAVI


Nazaj na: Novice