Izvedene delavnice za otroke v Adlešičih

Izvedene delavnice za otroke v Adlešičih

V okviru izvajanja projekta "Z roko v roki do kakovostne prehrane" sta bili v Adlešičih v nedeljo, 9. avgusta 2020, uspešno izvedeni dve delavnici. Prvo delavnico z nazivom "Peka tradicionalnega peciva" je izvedla Bernarda Kump, drugo "Polstenje z naravno ovčjo volno" pa Tončka Jankovič. 

Namen obeh delavnic je bil navdušiti ter seznaniti otroke z rokodelskimi spretnostmi, ki izhajajo iz lokalnega okolja, kar je izvajalkama zagotovo uspelo. 

 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov