LAS Dolenjska in Bela krajina: JAVNI POZIV za izbor operacij v letu 2016 ter DELAVNICE

LAS Dolenjska in Bela krajina JAVNI POZIV za izbor operacij v letu 2016 ter DELAVNICE

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v torek, 8. novembra 2016, objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016.

Javni poziv bo odprt do petka, 10. 2. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 1.519.940,00 EUR; od tega: 964.340,00 EUR iz sredstev EKSRP ter 555.600,00 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRP in ESRR znaša, do 80 %.

Več informacij o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge [5. 2. 2017].

Razpisna dokumentacija je na voljo na POVEZAVI


IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE JAVNEGA POZIVA LAS DBK 2016:


Delavnice za predstavitev javnega razpisa:

DATUM

URA

LOKACIJA

sreda, 16. 11. 2016

17.00

Metlika, Mladinski center

četrtek, 17. 11. 2016

17.00

Novo mesto, Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma

ponedeljek, 21. 11. 2016

17.00

Šentjernej, sejna soba Občine

sreda 23. 11. 2016

11.00

Semič, Kulturni center

sreda, 30. 11. 2016

17.00

Mokronog-Trebelno, avla Kulturnega doma


Delavnici za pomoč pri izpolnjevanju vlog:

DATUM

URA

LOKACIJA

sreda, 14. 12. 2016

17.00

Črnomelj, Podjetniški inkubator Bela krajina (Poslovna hiša Stratus)

sreda, 21. 12. 2016

16.00

Bela Cerkev (Šmarješke Toplice), Hiša žive dediščine


Prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti: tina.stefanic@rc-nm.si ali po telefonu 07 60 00 993.


GRADIVO z DELAVNIC: Predstavitev CLLD in JAVNEGA POZIVANazaj na: Novice