Kontrola EKSRP projektov na Dolenjskem in Beli krajini

Kontrola EKSRP projektov na Dolenjskem in Beli krajini

V četrtek, 22. oktobra 2020, je v občini Mirna Peč, Semič in Črnomelj potekala IN-SITU kontrola treh projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kontrolira z namenom preverjanja namenske porabe sredstev, ki so bila predvidena za izvedbo aktivnosti projektov. 

Kontrola se je pričela v Mirni Peči, kjer se nahaja novi Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka (obnovljen objekt stare šole), katerega notranja opremljenost je bila del projekta »Mirnopeški Slakov center«. Kontrola se je tu nanašala na pregled kupljene stacionarne in premične opreme (oprema prostora za stalno spominsko zbirko), pregled o pravilne označenosti ter hrambo dokumentacije. Obnova objekta je bila predpogoj za vzpostavitev delovanja Slakovega centra in za doseganje vseh zastavljenih aktivnosti in ciljev projekta. Z realizacijo predvidene naložbe in postavitvijo stalne spominske zbirke Lojzetu Slaku v Mirni Peči - na sodoben, interdisciplinaren način, primernem za vse generacije in tudi ranljive skupine, se je investicija že v prvem letu dokazala kot upravičena. Z obnovo objekta stare šole in rekonstrukcijo le-te v prenovljen objekt se je vzpostavil nov kulturno - turistični center, ki je postal center povezovanja, razvoja in promocije dediščine lokalnega območja. Nosilec projekta, Občina Mirna Peč, je prevzela investicijski del projekta, ostali partnerji (OŠ Toneta Pavčka, Kompas Novo mesto, Turistično društvo Mirna Peč) pa ostale aktivnosti projekta, od izvedbe glasbenih delavnic, organizacije dogodkov s pohodi, izdaje zbornika o Lojzetu Slaku ter priprave novih turističnih programov. Vsa nabavljena oprema v okviru projekta se nahaja na lokaciji investicije.

V drugem delu je sledil pregled opreme v Komarni vasi (Smučarski center Gače), kjer je nosilec projekta Gače d.o.o. prevzel glavno aktivnost projekta »Vrh Gač za vse«, t.j. nakup in montaža nove opreme ter spremljajoča dela za posodobitev trisedežnice Gričice. Ostali partnerji v projektu (Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Planinsko društvo Semič, Društvo invalidov Črnomelj) so sodelovali pri izvedbi dogodkov za različne ciljne skupine (gibalno ovirani, osnovnošolci, upokojenci). 

Zadnja točka pregleda je bila kupljena premična oprema (računalnika, trinožni stativ, projekcijsko platno itd.) v okviru projekta »Medgeneracijski vrt«, ki se nahaja na lokaciji nosilca projekta, Zavoda za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj. Vse aktivnosti projekta (ureditev medgeneracijskega vrta z igrali, izvedba delavnic in dogodkov ter promocija medgeneracijskega vrta) so bile skupaj z ostalimi partnerji (Mladinski center BIT Črnomelj in Knjižnica Črnomelj) uspešno izvedene. 

Nepravilnosti tekom kontrole niso bile ugotovljene. Vsi trije nosilci projektov (skupaj s partnerji) ter LAS DBK smo bili deležni pohvale, saj so rezultati projektov trajnostno naravnani, pravilno označeni, oprema vzdrževana in pravilno shranjena ter v korist lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem. 


Nazaj na: Novice