Kontrola EKSRP projektov v Mokronogu in Črnomlju

Kontrola EKSRP projektov v Mokronogu in Črnomlju

V sredo, 9. 3. 2022, je v občinah Črnomelj in Mokronog potekala IN-SITU kontrola dveh projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kontrolira z namenom preverjanja namenske porabe sredstev, ki so bila predvidena za izvedbo aktivnosti projektov.

V prvem delu je kontrola potekla v Mokronogu in se je nanašala na pregled investicije in opreme v okviru projekta »Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog«. V prvi fazi projekta je bila izvedena naložba v obnovo hiše medgeneracijskega ustvarjalnega središča, katerega prostore sedaj aktivno koristijo predvsem člani Društva upokojencev Mokronog-Trebelno. Eden od produktov projekta je tudi Mokronoški hlebček, ki je sedaj na voljo domačinom in naključnim obiskovalcem v lokalni pekarni. Odličnost kruha, ki je nastal na podlagi starih zapisov prednikov iz tega območja, smo imeli priložnost tudi poizkusiti. Poleg obnovljenih prostorov z opremo je kontrola v nadaljevanju zajemala tudi ogled urbanega ekološkega vrta z visokimi gredami pri OŠ Mokronog.

Nato smo se odpravili proti Beli krajini, kjer je sledil ogled pridobitve v okviru projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini«, ki ga bolje poznamo pod akronimom »Čredniška pot«. Prva točka je bil Center za doživljanje biodiverzitete Grduni (KP Kolpa), kjer smo si ogledali potujočo razstavo o žuželkah oz. metuljih, ki je nastala na podlagi izjemno poglobljene študije o žuželkah na tem območju. Poleg informacijskih tabel razstavo dopolnjujeo primerki žuželk iz tega območja, ki so preparirani in shranjeni v posebnih entomoloških škatlah. Nastala je tudi zanimiva učna pot z imenom »Čredniška pot« v Starem trgu ob Kolpi, ki nam priča o pomembnosti vodnih virov, ki so bili nekdaj cenjeni in skrbno obzidani, še zlasti pa pomembni za napajanje čred. Obnovljena sta bila izvirna jama Peč in v njeni neposredni bližini korita za napajanje živine. Učna pot je dobro označena in opremljena s poučnimi informacijskimi tablami.

Nepravilnosti tekom kontrole niso bile ugotovljene. Nosilci projektov (skupaj s partnerji) so bili deležni pohvale, saj so rezultati projektov trajnostno naravnani, pravilno označeni, oprema vzdrževana in pravilno shranjena ter predvsem v uporabi in korist lokalnemu prebivalstvu z obiskovalci. 

 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov