Kreativnica marela se predstavi

Kreativnica marela se predstavi

V Novem mestu je veliko ustvarjalcev, ki so eksperti na svojem področju, ampak so nepovezani in zato manj prepoznavni. S ciljem povezovanja, po vzoru že obstoječih kooperativ, je Zavod Čebela v partnerstvu z Društvom za vzpodbujanje etike v prostoru in Razvojnim centrom Novo mesto, pripravil projekt KREATIVNICA MARELA.

V projektu kot zunanji sodelavec sodeluje Zavod KNOF, katerega dolgoletne izkušnje na področju socialne ekonomije, udeležencem pridejo še kako prav. Celoten sistem kreativnice je zamišljen kot oblika sodelovanja med vključenimi, ki temelji na izmenjavi izkušenj, različnih orodij in tudi materialov.

V mrežo je trenutno vključenih 6 kreativcev, ki s pomočjo obeh zavodov razvijajo svoje ideje in iščejo nove trženjske kanale. Za vsakega od njih bo izdelan program -  predstavitev dejavnosti, možnosti nadaljnjega razvoja in prednosti v vključevanja v mrežo. Vključenim je nudena tudi možnost mentorstva. Snujejo pa se tudi novi, skupni razvojni projekti za popestritev doživljajskega turizma.

Ustvarjalne posameznice so v petek, 27. 5. 2022, v prostorih Zavoda Čebela pripravile razstavo svojih izdelkov. Razstavo so dodatno popestrili malčki iz vrtca Ciciban.

O dogodku je poročal tudi Vaš kanal, posnetek je na voljo na tej povezavi.


Nazaj na: Izvajanje projektov