KZ Metlika je začela izvajati projekt Zakladi Bele krajine

KZ Metlika je začela izvajati projekt Zakladi Bele krajine

Prijaviteljica Kz Metlika z.o.o. je v partnerstvu z Javnim zavodom Krajinski park Kolpa, STARKMAT, Sebastjan Štarkel s.p., ŠPICA servis koles, Rok Simčič s.p. ter MIRABILIS d.o.o. s projektom »Zakladi Bele krajine« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 57.031,22 EUR, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja KZ Metlika 22.662,21 EUR, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 36.175,12 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR.

Glavni cilj projekta je povezovanje ponudnikov skozi enotno komunikacijsko strategijo, urejenostjo prodajnih mest znotraj urbanih središč in enotno digitalno platformo. Z uporabo trajnostne mobilnosti z e-kolesi bo omogočen ogled lokalnih ponudnikov in turističnih znamenitosti. S tem bo izboljšano stanje predstavitve lokalnih ponudnikov in vključenost v celostno turistično ponudbo, ki ima v lokalnem okolju še veliko možnosti za nadaljnji razvoj.

V sklopu projekta bodo s povezovanjem dali priložnost lokalnim ponudnikom za prodajo izdelkov in storitev preko prodajnih mest v urbanih središčih Bele krajine in s premično hladilno opremo za prodajo izdelkov na tržnicah in prireditvah.

Prodajna mesta za prodajo izdelkov lokalnih ponudnikov bosta opremila partnerja Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. in Javni zavod Krajinski park Kolpa.

Partner Javni zavod Krajinski park Kolpa bo z nakupom prevozne prikolice, premičnih stojnic in premičnih hladilnih omar ponudnikom z območja Krajinskega parka Kolpa omogočil, da svoje izdelke v ustrezno ohlajeni premični opremi prodajajo na tržnicah in prireditvah.

Za povečano prodajo izdelkov in storitev bo vodilni partner KZ Metlika z.o.o. pripravil celostno podobo Domačih kotičkov, partner Javni zavod Krajinski park Kolpa pa bo izvedel promocijo iz operacije kupljene opreme med ponudniki z območja Krajinskega parka Kolpa.

Poleg prodaje na lokacijah v urbanih središčih bodo v okviru operacije omogočili tudi prodajo izdelkov in storitev preko spletne platforme, kar bo izvedel partner STARKMAT, Sebastjan Štarkel s.p. z dodajanjem izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov na spletno platformo.

Partner ŠPICA servis koles, Rok Simčič s.p., imetnik licence TKV1 (Turni kolesarski vodnik), bo z nakupljenimi e-kolesi na trajnosten način povezal ponudnike tako, da bo organiziral kolesarske oglede in na ta način obogatil turistično ponudbo Bele krajine.

V začetku julija 2020 je vodilni partner KZ Metlika z.o.o prejel pogodbo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter tako dobil zeleno luč za začetek izvedbe projekta.


Nazaj na: Izvajanje projektov