Lokalni ponudniki! »Kooperativno kmetijstvo« vabi k sodelovanju

Foto KGZS

Visoka šola Grm Novo mesto v okviru projekta Kooperativno kmetijstvo LAS Dolenjska in Bela krajina vabi k sodelovanju ponudnike izdelkov in pridelkov s kmetij, pa tudi podjetnike rokodelce, ki si želijo s svojimi izdelki prodreti na trg.

V okviru projekta bo s pomočjo nosilca projekta, izbranih 10 ponudnikov predstavilo vsaj 30 različnih izdelkov iz lokalnih surovin na 12 lokalnih tržnicah. Za ta namen bo v okviru projekta nabavljeno kombinirano vozilo. Cilj projekta je ustvariti mrežo lokalnih ponudnikov, ki bo skupno nastopala na 12 dolenjskih in belokranjskih tržnicah. Nosilec projekta bo v nadaljevanju pomagal ponudnikom tudi pri sklepanju poslov z javnimi zavodi na območju LAS DBK. Za večjo promocijo ponudnikov pa bo poskrbljeno tudi z video predstavitvijo.

Več informacij v spodnjih dokumentih:

  1. POZIV ZA PONUDNIKE (informacije in kontakti) 
  2. VLOGA ZA ODDAJO PONUDB

 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov