Mestna Občina Novo mesto je začela izvajati projekt Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

Mestna Občina Novo mesto je začela izvajati projekt Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

Prijaviteljica Mestna Občina Novo mesto je v partnerstvu z Društvom oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, Društvom upokojencev Otočec ter Združenju šoferjev in avtomehanikov Novo mesto s projektom »Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 42.766,35 eur, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto, 28.826,69 eur, ostalo so vložki partnerjev. Iz sredstev ESRR je projekt sofinanciran v višini 80% oz. 28.048,33 eur.

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov s strani gluhih in naglušnih oseb združila znanje in izkušnje ter pripravila programe izobraževanja za slišeče oziroma širšo javnost, ki se bodo potem tudi izvajali v okviru:

  • Preventive - z vsebinami vključevanja gluhih in naglušnih v vsakdanje življenje opozoriti na ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ter ozavestiti širšo javnost o uporabi tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne ter tolmača, 
  • Postopek vključevanja v promet in mobilnost gluhih in naglušnih oseb ter zagotavljanje njihove varnosti - s prikazom filma pokazati širši javnosti, katere ovire so tiste, ki te osebe spravljajo v negotovo in nevarno situacijo v prometu.

V sklopu operacije bo Mestna občina Novo mesto izvedla nakup električnega vozila v katerega bodo vgradili slušno zanko, ki bo pomoč pri premagovanju komunikacijskih preprek med voznikom in naglušno osebo oz. uporabnikom slušnega aparata. Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjska in Bela krajina bodo s prikazom filma, ki ga bodo sami ustvarili, pokazali širši javnosti, katere ovire so tiste, ki te osebe spravljajo v negotovo in nevarno situacijo v prometu. Partnerja v projektu Društvo upokojencev Otočec in Zveza šoferjev in avtomehanikov Novo mesto bosta organizirala in koordinirala izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine prebivalstva.

Operacija sloni na zmanjševanju onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti (z uporabo električnega avtomobila), zmanjšanju obremenjevanja okolja z PM delci, ogljikovim monoksidom, ogljikovim dioksidom in osveščanju javnosti o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini.


Nazaj na: Izvajanje projektov