Na potrditev Strategij lokalnega razvoja 2014-2020 čaka že 20 LAS

Na potrditev Strategij lokalnega razvoja 2014 2020 čaka že 20 LAS

LAS DBK je konec meseca maja prejel uraden Poziv na razjasnitev Strategije lokalnega razvoja za LAS DBK 2014–2020, na podlagi katerega so bile vnesene spremembe ter dopolnitve dokumenta. Dopolnjena verzija je bila poslana na Koordinacijski odbor CLLD 13. junija 2016. Za tem smo v mesecu juliju usklajevalli še dodatne dopolnitve in trenutno čakamo na odločbo o potrditvi strategije, ki nam bo omogočila črpanje nepovratnih evropskih sredstev vse do leta 2023. Strategija in s tem tudi LAS, naj bi bila potrjena predvidoma do konca poletja, temu bo sledila objava Javnega poziva za izbor projektov. Priporočamo, da se z vsebino strategije dobro seznanite ter pričnete s pripravo projektnih predlogov. Financirani bodo samo tisti projekti, ki bodo zasledovali ukrepe in cilje, zastavljene v Strategiji lokalnega razvoja.

V teh dneh je Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) pridobilo neuradno informacijo, da je v čakalni vrsti na SVRKu za potrditev odločb že 20 LAS – vsi iz prvega roka in že nekateri iz drugega roka. Problem naj bi bil pri vnašanju podatkov v računalniško aplikacijo. Čeprav so na ministrstvih počitniški meseci, naj bi se odgovorni trudili problem čimprej rešiti. Velika večina LAS bo po tej neuradni informaciji potrjenih v mesecu septembru.


Nazaj na: Novice