Najava 5. javnega poziva - sklad EKSRP

Najava 5 javnega poziva sklad EKSRP

Upravni odbor LAS DBK je na svoji 13. seji potrdil terminski načrt objave 5. JAVNEGA POZIVA LAS DBK, ki bo objavljen v drugi polovici novembra 2019 in bo odprt dva meseca. Poziv bo namenjen sofinanciranju projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo sledili kazalnikom ukrepa 1.B Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih in 4.B Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s posebnimi potrebami. 

 

Tematsko področje

Ukrep

Kazalnik 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

1.B: Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih

Št. programov za dvig kvalitete hrane in za povečanje samooskrbe.

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

4.B: Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s posebnimi potrebami

Št. edukacijskih vsebin za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

 


clld_leader_eksrp


Nazaj na: Novice