NAJAVA 7. javnega poziva LAS DBK za sredstva EKSRP

NAJAVA 7 javnega poziva LAS DBK za sredstva EKSRP

7. JAVNI POZIV LAS DBK bo objavljen do konca meseca januarja 2021 in bo odprt slaba dva meseca. Poziv bo namenjen sofinanciranju projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo sledili kazalnikom ukrepa 

1.B Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih in

2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih.   

 

  • Razpisana sredstva v višini več kot 160.000,00 EUR
  • Maksimalni znesek sofinanciranja: 80 % oz. 30.000 EUR/projekt
  • Minimalni znesek sofinanciranja: 10.000 EUR/projekt
  • Obdobje izvajanja: 8 do 12 mesecev


Razpis bo objavljeni na spletni strani LAS DBK. Zaradi razmer povezanih z epidemijo COVID 19 ne bomo organizirali delavnic, zato bomo za vsa vprašanja in predloge na razpolago na e-naslovu: lasbk@rc-nm.si. Osebni razgovori bodo možni po predhodnem dogovoru in seveda z upoštevanjem takratnih zahtev NIJZ.

 

Tematsko področje

Ukrep

Kazalnik 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

1.B: Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih

Št. programov za dvig kvalitete hrane in za povečanje samooskrbe

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 

2.B: Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

Št. urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenjaNazaj na: Novice