Najava seje Skupščine LAS DBK 2018

Najava seje Skupščine LAS DBK 2018

LAS DBK bo sredi junija sklical 4. sejo Skupščine LAS DBK. Sklicana bo v Beli krajini. Nabralo se je kar nekaj zanimivih tem o katerih želi LAS poročati svojemu članstvu.

Skupščina LAS bo obravnavala poročili o izvedenih aktivnostih LAS v letu 2017, povezanih predvsem z izvedbo 1. javnega poziva; predstavljen bo program aktivnosti za leto 2018, ki bo v veliki meri skoncentriran na pomoč pri izvedbi projektov odobrenih na 1. javnem pozivu ter animaciji okolja za pripravo novih vsebin, predvsem na ukrepih, kjer je realizacija nekoliko slabša; predstavljeni pa bodo tudi novi projekti, ki se bodo izvajali na območju Bele krajine. Posebna točka bo namenjena spremembi Strategiji lokalne akcijske skupine. Zaradi vseh zapletov pri izvajanju lokalnega razvoja v Sloveniji je prišlo do časovnega zamika pri uresničevanju zastavljenih ciljev, kar bo imelo za posledico zamudo pri izpolnjevanju v strategiji predvidenih mejnikov, predvsem v delu, ki se nanaša na doseganje kazalnika - znesek izplačanih zahtevkov.

O času in kraju Skupščine bodo člani dodatno seznanjeni.


Nazaj na: Novice