Najava seje Skupščine LAS DBK 2019

Najava seje Skupščine LAS DBK 2019

LAS DBK bo sredi meseca novembra sklical 5. sejo Skupščine LAS DBK. Sklicana seja bo potekala v Mokronogu, kjer bo potekala predstavitev in diskusija o aktualnih temah, o katerih želi LAS poročati svojemu članstvu.

Skupščina LAS se bo seznanila z izvedbo 3. in 4. javnega poziva, novimi odobrenimi projekti, poteku aktualnih projektov, sprejemu novih članov itd. Posebna točka bo namenjena drugi spremembi Strategije lokalne akcijske skupine, saj se počasi izteka programsko obodbje in je potrebno s prenosom neporabljenih sredstev z zadnjimi razpisi, zagotoviti učinkovito porabo le teh.  

O točnem datumu in uri skupščine, bodo člani pravočasno seznanjeni.


 


Nazaj na: Novice