Najava spletne delavnice - dodatna sredstva ESRR za izvedbo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK

Najava spletne delavnice dodatna sredstva ESRR za izvedbo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK

V prvih mesecih 2021 bomo zaposleni na LAS DBK pričeli s pripravo 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020. Sprememba je potrebna, ker je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 3. 12. 2020, z dopisom LAS obvestilo o dodatnih sredstvih ESRR za izvedbo mehanizma CLLD. LAS DBK je iz tega naslova prejel sredstva v višini 252.557,63 EUR.

V skladu s pravili izvajanja pristopa CLLD mora LAS pristopiti k izdelavi sprememb lokalne razvojne strategije. Sredstva morajo biti razporejena znotraj že obstoječih ukrepov strategije. Vse spremembe morajo biti pred končno potrditvijo s strani Koordinacijskega odbora CLLD, potrjene na organih LAS DBK. Sprememba strategije mora biti na naslov koordinacijskega odbora poslana najkasneje do 31. 3. 2020.

S ciljem zagotavljanja transparentnosti, želimo, da se v spremembo strategije vključi čim več javnosti, zato bomo predvidoma 19. januarja 2021 organiziral spletno delavnico, na kateri bodo predstavljeni ukrepi iz SLR za sofinanciranje projektov Evropskega regionalnega sklada. Predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks. Dogodek bomo zaključili z vprašalnikom, s pomočjo katerega se bodo udeleženci aktivno vključeni pri razporeditvi sredstev.

Vabilo bo naknadno objavljeno na spletni strani LAS DBK.


 


Nazaj na: Novice