Natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji

Natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji

NATEČAJ ZA RAZSTAVO SODOBNIH INOVATIVNIH IZDELKOV NA TEMELJIH DEDIŠČINE V SLOVENIJI

Občina Slovenj Gradec vas vabi, da se s svojimi izdelki prijavite na natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, ki se prepoznajo v razpisani temi in ki želijo svoje izdelke predstaviti širši publiki. Strokovna priprava razstave in načrtovana promocija zagotavljata dogodku široko vidnost na področju celotne Slovenije. Ob razstavi bo izšel tudi spremljevalni katalog, ki bo dokumentiral izbrane izdelke.

Namen razstave:

Ob 20. obletnici prirejanja rokodelskih razstav v Slovenj Gradcu želi Mestna občina Slovenj Gradec spodbuditi ustvarjalce v Sloveniji k izdelavi sodobnih in inovativnih izdelkov, ki se naslanjajo na slovensko kulturno dediščino. Trendi v sodobnem rokodelskem ustvarjanju in oblikovanju predpostavljajo usklajenost oblike, videza in kvalitetne izdelave izdelka. Z natečajem želimo spodbuditi ustvarjalce k črpanju idej, vzorcev, oblik, ipd. iz bogate zakladnice naše dediščine, zaželeno je vključevanje prvin lokalnih ali regionalnih identitet, ki izhajajo iz kulturne dediščine nekega kraja ali območja.

Razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji je del spremljevalnih aktivnosti ob 20. bienalni razstavi domačih in umetnostnih obrti, ki bo na ogled od 17. 9. 2015 – 11. 10. 2015 v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.

Trajanje razstave:

17. september 2015 – 11. oktober 2015, Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec, vsak dan od 10. do 18. ure.

Organizator natečaja:

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Pri organizaciji in izvedbi natečaja sodelujeta Koroška galerija likovnih umetnosti in Podjetniški center Slovenj Gradec.

Strokovna komisija:

Cvetka Požar, kustosinja - muzejska svetovalka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Tanja Roženbergar, direktorica, Muzej novejše zgodovine Celje

Almira Sadar, oblikovalka – redna profesorica, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil

Izbor izdelkov:

Izdelke, ki bodo uvrščeni na Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji, bo izbrala strokovna komisija, ki bo pri ocenjevanju izdelkov upoštevala naslednje kriterije:

  • kakovost izdelave,
  • izvirnost,
  • vključenost elementov (slovenske) kulturne dediščine,
  • vizualna podoba in oblika.

Pogoji za prijavitelje:

Na natečaju lahko z izdelki sodelujejo avtorji – oblikovalci, rokodelci in drugi ustvarjalci, fizične in pravne osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ 3 (tremi) izdelki; vsak izdelek mora biti avtorsko delo prijavitelja, ki še ni bil predstavljen v javnosti.

Omejitve glede dimenzij prijavljenih izdelkov: 1m x 1m x 2m (d/š/v), teža max. 100 kg.

Prijava:

Vsak na natečaj prijavljen izdelek mora spremljati v celoti izpolnjen prijavni obrazec, ki ga mora prijavitelj najkasneje do 31. avgusta 2015 poslati tudi preko e-pošte: info@podjetniskicenter-sg.si v .doc ali .odt obliki.

Trajanje natečaja:

do 31. avgusta 2015.

Praktična navodila:

Oddaja izdelkov

Prijavljene izdelke je, skupaj s prijavnim obrazcem, možno dostaviti osebno, zadnji teden v avgustu (od 25. do 28. avgusta med 9. in 18. uro, ter 29. in 30 avgusta med 10. in 13. ter med 14. in 17. uro) v muzejsko-galerijski recepciji na naslovu Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec.

Po predhodnem dogovoru je prijavljene izdelke možno dostaviti preko pošte na naslov Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, obvezno s pripisom »ZA NATEČAJ SODOBNIH INOVATIVNIH IZDELKOV NA TEMELJIH DEDIŠČINE V SLOVENIJI«. Prijavitelji, ki bi želeli izdelke poslati preko pošte, morajo to obvezno predhodno najaviti pri Podjetniškem centru Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/ 88 42 927, e-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si. Izdelki, poslani po pošti, morajo prispeti v Slovenj Gradec najkasneje 31. avgusta 2015 do 16. ure.

Vračanje izdelkov

Prijavitelji sami poskrbijo za dostavo in odvoz prijavljenih izdelkov.

Prijavitelji bodo o izboru (in sodelovanju na razstavi) obveščeni preko e-pošte najkasneje do 10. septembra 2015. Dvig neizbranih prijavljenih izdelkov bo možen po predhodnem terminskem dogovoru na naslovu Meškova ulica 21, Slovenj Gradec, II. nadstropje, soba št. 312 (zgradba UE Slovenj Gradec).

Po zaključeni Razstavi sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji bo sodelujoče izdelke možno dvigniti 13. in 14. oktobra 2015 med 8. in 16. uro v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec ter po predhodnem terminskem dogovoru še 15. in 16. oktobra na lokaciji Meškova ulica 21, Slovenj Gradec, II. nadstropje, soba št. 312 (zgradba UE Slovenj Gradec).

Za neprevzete izdelke organAzator ne odgovarja, niti jih ne vrača sodelujočim po pošti.

Dodatne informacije:

Podjetniški center Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02/ 88 42 927, kontaktna oseba: Katarina Žagar.


Nazaj na: Novice