Obisk Medresorske skupine CLLD 2021–2027

Obisk Medresorske skupine CLLD 2021 2027

V petek, 1. 4. 2022, je LAS DBK obiskala Medresorska delovna skupina CLLD 2021–2027 in sicer ga. Alina Cunk Perklič (vodja MDS 2021–2027, MKGP) in dr. Bety Breznik (Direktorat za hrano in ribištvo, MKGP).

Medresorska delovna skupina se intenzivno pripravlja na naslednjo finančno perspektivo ter s tem povezanimi programskimi dokumenti. Na delovnem sestanku, ki so se ga poleg zaposlenih na LAS DBK, direktorja Vodilnega partnerja ter predsednika LAS, udeležili tudi nekateri člani Upravnega odbora, je beseda tekla o pripravi nove Strategije lokalnega razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina, ponastavitvah izvajanja programa CLLD, pripravi nove Uredbe CLLD itd.

Delovno srečanje je potekalo v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., nato pa je sledil terenski ogled primerov dobre prakse.

Sprva smo obiskali Šentjernej, kjer je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj nastala doživljajska »Šentjernejska učna pot« na kateri so z veliko domišljije predstavljeni elementi šentjernejske pokrajine. Vsebinsko bogata interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine je nadgrajena tudi z različno opremo, ki skrbi za gibalno motoriko otrok.

Pot smo nadaljevali v Škocjan, kjer je v prostorih doma Frana Metelka sledila predstavitev vizije Občine Škocjan, ki trenutno intenzivno izvaja dva projekta sofinancirana s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja in sicer »Herbalium - prostor narave, zdravja in dobrega počutja« in »Ureditev območja ob Radulji«. Za pozitivno vzdušje v tem aprilskem muhastem vremenu so poskrbeli udeleženci društva Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Na terenu je sledil ogled investicije ob reki Radulji, kjer se sonaravno opremlja širše območje namenjeno interpretaciji in spoznavanju biodiverzitete ob tem najdaljšem pritoku reke Krke.

Za konec smo obiskali še Šmarješke Toplice in sicer premični gostinski objekt ob Klevevžu. Ta biser narave se je v zadnjem času ob skokovitem naraščanju obiska soočal s številnimi izzivi, ki se jih je reševalo tudi z usmerjanjem obiska in interpretacijo narave v okviru projektov »Klevevška toplica-biser narave« in »Doživetje dediščine Klevevža«.

Medresorska skupina CLLD 2021–2027 je na terenu videla ustvarjeno dodano vrednost investicij v povezavi z mehkimi vsebinami v lokalnem okolju, saj predstavljajo temelj za generiranje uspešnih zgodb v prihodnosti. V večini primerov namreč investicije predstavljajo nujno in primarno opremo, torej bazo na kateri se lahko gradi nadaljnja turistična in druga ponudba.


Foto: N. Jankovič, R. Petančič

Nazaj na: Novice