Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 27 milijonov evrov

JR

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer dva javna razpisa iz naslova ukrepa 121 - »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter javni razpis iz naslova ukrepa 322 - »Obnova in razvoj vasi«.

Dodatne informacije

 

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na:Nazaj na: Novice