Popis rokodelcev ter nastajanje knjige Zgodbe rok in krajev

Janez Kvaternik Foto Alenka Lamovsek

Projekt Zgodbe rok in krajev se v teh mesecih aktivno odvija. V okviru ene izmed projektnih aktivnosti "popis rokodelcev" so zunanje sodelavke na območju LAS DBK popisale 69 rokodelcev z registrirano obrtjo/dejavnostjo ter tudi potencialnih rokodelcev, ki se za ta korak še odločajo. Baza z vsemi podatki rokodelcev (izpolnjen je bil obsežen vprašalnik z vsakim izmed njih) predstavlja osnovo za nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter vključevanje v mreže rokodelcev.

Na terenu je bilo ugotovljeno, da se veliko popisanih posameznikov (gre za starejše, upokojence), ukvarja z rokodelstvom, ker jim je bila tovrstna dejavnost predstavljena že v otroštvu oziroma rani mladosti. Zanimivo je, da so ohranjena še nekatera redka znanja, med njimi je to zagotovo komatarstvo, vrvarsto in še katero. 

Na drugi strani pa so tu mladi, ki svoje strasti do rokodelstva oblikujejo na novo. Gre za izdelovanje sodobnih uporabnih in dekoratinih izdelkov, pri katerih uporabljajo poleg tradicionalne tudi sodobno tehnologijo. Le ti se velikokrat pri prodaji izdelkov poslužujejo sodobnih orodij oglaševanja preko različnih spletnih medijev in socialnih omrežij. Za njih je pomemben design in embalaža izdelka, medtem ko pri tradicionalnih to niti ni tako pomembno. Pri tradicionalnih gre večinoma za uporabne izdelke ali izdelke simbolnih vrednosti za določeno območje.

28 rokodelcev je podpisalo tudi sporazum o sodelovanju, s čimer so se strinjali, da bodo sodelovali pri nadaljnjih aktivnostih projekta (srečanja rokodelcev, razstave, razvoj novih izdelkov), kolikor bo to v njihovi moči. Največkrat se rokodelci sprašujejo kaj bo z njihovimi znanji v prihodnje (to velja za tradicionalne obrti), ter so skeptični do tega, kdo bi se sploh še želel lotiti takšne dejavnosti, da ne bi šla v pozabo. Delavnic in srečanj s tovrstno tematiko si zelo želijo.

V zadnjih julijskih dneh smo LAS-i, ki sodelujemo v projektu Zgodbe rok in krajev, pripravljali vsebine za skupno knjigo, v kateri bomo predstavili lokalne zgodbe in rokodelske izdelke. Knjigo bomo predstavili javnosti konec septembra na Miholovem sejmu v Veržeju. Iz našega območja LAS DBK bo predstavljenih dvanajst (12) zgodb - po ena za vsako občino. Pri izbiri zgodbe smo se naslanjali na obstoječe znane zgodbe iz posameznih področij. Poleg ustnih virov smo se posluževale tudi pisnih in spletnih virov. 

V naslednjih dveh mesecih bomo skupaj z rokodelci razvili oz. nadgradili 3 rokodelske izdelke/produkte, izvedli drugo srečanje rokodelcev (več o prvem srečanju: povezava), pripravili dve rokodelski razstavi na območju LAS DBK ter se udeležili zaključenga dogodka v Veržeju, ki bo potekal v nedeljo, 30. 9. 2018 v sklopu Miholovega sejma. Vsak LAS bo imel na voljo vsaj eno stojnico, kjer se bodo vršili rokodelski prikazi. V okviru Miholovega sejma bomo pripravili tudi skupno razstavo izdelkov Zgodbe rok in krajev, ki bo bila na ogled okvirno 2 meseca (vsak LAS bo pripravil izbor 5 rokodelskih izdelkov). 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov