Potrjen projekt "Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi"

Potrjen projekt quot Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi quot

Namen projekta »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi« je dvigniti kakovost življenja prebivalcev ter obenem na inovativen način prikazati pestrost naravne in kulturne dediščine ter pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Projekt je prijavil nosilec RIC Bela krajina skupaj s partnerji v okviru 2. javnega LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območji Bele krajine v programskem obdobju 2014–2020 (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP). 

S pomočjo aktivnosti v projektu bo obiskovalcem omogočen lažji dostop in na inovativen način predstavljena učna pot Nerajski lugi. Na rastišču navadne rezike bo postavljen leseni podij in opazovalnica za ptice. Zaradi lažjega dostopa in ogleda Nerajskih lugov je v operaciji predvidena košnja navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti v Nerajskih lugih, kjer bo aktivno vključeno tudi lokalno prebivalstvo. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov bodo izvedene delavnice, popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učna pot Nerajski lugi bo popestrena tudi z animacijo, ki bo začetku poti. Člani FS Dragatuš bodo uprizorili prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri bodo vključeni lokalni prebivalci, lahko pa bodo sodelovali tudi obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru.

Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga bodo prejeli obiskovalci parka in lokalni prebivalci, se bo povečalo osveščanje o pomenu Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični produkt.

 

Vlagatelj/nosilec projekta

Naziv projekta

SKLAD

Celotna vrednost operacije

Višina upravičenih stroškov

Sofinanciranje EKSRP

RIC Bela krajina 

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

EKSRP

133.906,63 EUR 

119.979,18 EUR 

95.983,32 EUR 

 


 

clld_leader_eksrp

 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov