Potrjenih šest novih projektov na 7. javnem pozivu LAS DBK

Foto Zeliščarski center JV Slovenije

Na razpisana sredstva 7. javnega poziva LAS DBK za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bilo oddanih osem (8) projektov, od tega en projekt za sofinanciranje iz sredstev Ukrepa 1.B – Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih, ter sedem projektov za sofinanciranje iz Ukrepa 2.B –  Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

Znesek zaprošenih sredstev v višini 223.571,19 EUR je presegal razpisana sredstva v višini 169.129,70 EUR. Po opravljenem pregledu in ocenjevanju je bilo Upravnemu odbor LAS DBK v potrditev predlaganih šest projektov, in sicer:

  • Dolenjska podeželska tržnica, v višini 26.208,80 EUR; 

  • Socialna aktivacija - S kolesom na podeželje, v višini 26.972,47 EUR; 

  • Herbalium - prostor narave, zdravja in dobrega počutja, v višini 29.913,59 EUR; 

  • Oživimo vaško središče in povežimo generacije v Rožič Vrhu, v višini  29.914,32 EUR; 

  • Doživetje dediščine Klevevža, v višini 26.983,84 EUR; 

  • Skozi pravljice do med. druženja prebivalcev v Poljanski dolini, v višini 23.762,48 EUR.


Vseh šest vlog je Upravni odbor potrdil na seji dne 15. 6. 2021 in zadolžil vodilnega partnerja za izvedbo vseh potrebnih nadaljnjih postopkov za potrditev vlog na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Povzetki projektov: POVEZAVA

Več informacij tudi na povezavi


 

 


Nazaj na: Novice