Predstavitveni film temeljnih postopkov oživljanja

OZ Rdeči križ Novo mesto

Oktobra 2021 smo aktivno začeli izvajati projekt sodelovanja z naslovom Skupaj za varni jutri. V sklopu projekta sodeluje 6 občin Dolenjske in Bele krajine in še 4 partnerski LASi. Del projekta je namenjen izobraževanju in usposabljanju splošne javnosti in tudi strokovnega osebja iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorjev. Za ta namen se je oblikovala strokovna skupina, ki bo skrbela za ozaveščanje javnosti in pripravo osnovnih navodil temeljnega postopka oživljanja.

Strokovna skupina, ki je sestavljena iz strokovnih zdravstvenih delavcev je posnela film s prikazom postopkov oživljanja in uporabe AED, ki služil kot promocijski film in tudi kot učno gradivo.PREDSTAVITVENI FILM

qrcode_ _aed_002


Med aktivnostmi operacije so predavanja, tečaji usposabljanja in skupni dogodki. Eden izmed predvidenih dogodkov je tudi usposabljanje za inštruktorje, ki bodo za različne ciljne skupine po terenu izvajali usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja in pravilne uporabe AED aparatov. Usposabljanje oz. t.i. INŠTRUKTORSKI DAN, je organiziran z namenom poenotenja načina izvajanja usposabljanj in enotnega podajanja vsebin javnosti.

Inštruktorski dan bo potekal v dveh terminih in sicer: 26. februar 2022 in 12. marec 2022, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Hrastnik – na sedežu Partnerstva LAS Zasavje, OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov