Prenova področja kmetijske zemljiške politike

Prenova področja kmetijske zemljiške politike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v letu 2016 naročilo izdelavo Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike.

Strokovna podlaga podaja tri možne modele (povzeto po strokovni podlagi) pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči.

V okviru javne razprave lahko podate stališče, kateri od predlaganih modelov bi bil najbolj primeren za slovensko kmetijsko zemljiško politiko.

Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo organiziralo tudi regijske posvete (Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica in Kranj). Prvi regijski posvet bo v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 14. uri na Ptuju, in sicer v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj. Točne lokacije in ure nadaljnjih posvetov bo ministrstvo objavilo naknadno.

Stališče ter morebitne pripombe in predloge lahko posredujete do 20. 6. 2017 na e-naslov: kgzs@kgzs.si.


Vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Foto: Dunja Wedam

Nazaj na: Novice