Pripravljamo projekte sodelovanja

Pripravljamo projekte sodelovanja

LAS Dolenjska in Bela krajina je aktivno vpeta v pripravo predlogov operacij za podukrep Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki podpira sodelovanje med LASi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Operacije pri katerih so lahko partnerji samo Lokalne akcijske skupine iz območja Slovenije in tudi EU, so namenjene reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LASi, iskanju povezav in novih znanj.

V petek, 25. 11. 2016, smo na delovnem sestanku opredelili partnerje in aktivnosti zanimivega predloga operacije »ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI NA KMETIJAH«, katere nosilec bi bil LAS Dolenjska in Bela krajina. Predvideni parterji so še LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe ter LAS Za mesto in vas. Pri razdelavi predloga in aktivnosti nam je bil s svojimi izkušnjami v veliko pomoč g. Peter Svetina, ki je sicer strokovni direktor Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju – Grunt v Komendi.

Javni poziv, na katerega se bomo javili s predlogom operacije, bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvidoma v mesecu decembru 2016.


Nazaj na: Novice