Prispevek v Tedniku "Problematika izvajanja programa CLLD v Sloveniji"

Prispevek v Tedniku quot Problematika izvajanja programa CLLD v Sloveniji quot

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 (ponedeljek, 29. 1. 2018) je bil objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij s pomočjo mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014–2020. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov MKGP in AKTRP, ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD.

Za lokalni razvoj v Sloveniji je do leta 2020 na voljo dobrih 96 milijonov evrov iz treh evropskih skladov. A postopki prijave na razpise so tako zapleteni, da je moral vsak prijavitelj v povprečju najmanj trikrat vložiti dopolnila, na Ministrstvu za gospodarstvo in Agenciji za kmetijske trge pa potrebujejo najmanj pol leta za odločanje o posamezni vlogi.

Upamo, da bodo tudi takšni prispevki vplivali na ureditev odnosov med LAS in pristojnimi organi ter pospešili pripravo poenostavitev postopkov potrjevanja vlog in zahtevkov LAS. Celoten prispevek si lahko ogledate na POVEZAVI.Nazaj na: Novice