Pristop CLLD se bo izvajal tudi po letu 2020

Pristop CLLD se bo izvajal tudi po letu 2020

Državni svet Republike Slovenije in Društvo za razvoj slovenskega podeželja, sta dne 23. 4. 2018, organizirala posvet na temo »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD danes in jutri«. Posveta sta se udeležili tudi predstavnici LAS Dolenjska in Bela krajina.

Udeleženci so polega tekoče problematike povezane z izvajanjem pristopa CLLD v tem programskem obdobju, obravnavali tudi izvajanje pristopa CLLD v naslednji finančni perspektivi 2020–2027. EU je že pričela s pogajanji za izvajanje EU politik in s tem povezanega finančnega okvirja. Pri tem je pomembno tudi stališče Slovenije, ki ga bo med drugim, zavzela tudi o umestitvi programa CLLD v prihodnjo evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko. Izhodišča je predstavila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša:

  • V programiranje ukrepov za izvajanje programa CLLD po letu 2020 se morajo že v zgodnji fazi vključevati vsi pristojni organi upravljanja in izvajalci;
  • V izvajanje programa CLLD se poleg EKSRP, ESRR in ESPR enakovredno vključi tudi ESS;
  • Alokacija evropskih sredstev iz PRP za namen izvajanja CLLD naj se poveča iz 5 na 15 %. V enaki nominalni višini prispevajo sredstva tudi ESRR, ESS in ESPR.
  • Potrebno bo sinhronizirati pravila in dinamiko javnih pozivov za operacije sodelovanja med LASi na mednarodni ravni in povečati obseg sredstev za ta namen.

Program in celoten potek posveta je na voljo na spletni strani Državnega sveta Republike Slovenije na POVEZAVI.


Nazaj na: Novice